Dec 28

Lời cảm tạ của HĐH Quảng Bình

Thứ Hai 28/12/2015 9:5

LỜI CẢM TẠ

Gia đình và hội đồng hương Quảng Bình tại Mátxcơva vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông: Nguyễn Văn Thảnh.

Sinh ngày: 20-06-1971.

Quê quán: Thôn 8 - Hạ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình.

Không may lâm bệnh nặng (viêm ruột thừa cấp) mất tại bệnh viện số 1 AREKOVO ngày 18/12/2015 (tức ngày 8/11 âm lịch).

DANH SÁCH QUYÊN GÓP

STT

Họ và tên

Số tiền

1

Anh chị Yến Năm

2000 rúp

2

Anh chị Yến Huệ

1500 rúp

3

Anh chị Nam Mai

1000 rúp

4

Chị Việt

1000 rúp

5

Anh chị Công Nguyệt

1000 rúp

6

Anh Phương

1000 rúp

7

Anh Quang

1000 rúp

8

Anh Phong

1000 rúp

9

Chị Hằng Г59

500 rúp

10

Anh Hoàng

1000 rúp

11

Anh chị Bé Hưởng

1000 rúp

12

Anh chị Phong Lương

1000 rúp

13

4-CT60

500 rúp

14

Anh chị Minh Luyến

1000 rúp

15

Anh chị Tiến Lủy

1000 rúp

16

Chị Hương

500 rúp

17

Thái Vân Anh

500 rúp

18

Anh chị Sơn Thủy

1000 rúp

19

Anh chị Quý Phương

1500 rúp

20

Anh chị Lẩm Hường

2000 rúp

21

Anh Sơn X may

1000 rúp

22

Chị Búp

500 rúp

23

Anh chị Song Mùi

1000 rúp

24

Anh chị Minh Huyền

1000 rúp

25

Anh chị Thái Minh

2000 rúp

26

Anh chị Toàn Lan

2000 rúp

27

Chị Mai Mỉ phẩm

300 rúp

28

Anh Bằng

500 rúp

29

Anh Hùng Hiếu

1000 rúp

30

Chị Lý Y41

1000 rúp

31

Anh chị Khương Châu

1500 rúp

32

Anh chị Châu Hải

1000 rúp

33

Anh chị Minh Phú

3000 rúp

34

Anh chị Hà Khánh

2000 rúp

35

Anh chị Trung Bé

1000 rúp

36

Anh chị Nhàn Thái

1000 rúp

37

Anh chị Thành Linh

2000 rúp

38

Anh chị Bình Don

1000 rúp

39

Anh chị Mai Cường

500 rúp

40

Anh chị Xuyên Lý

2000 rúp

41

Anh chị Thanh Hoa

1000 rúp

42

Anh chị Song Hải

1000 rúp

43

Anh chị Hằng Đức

500 rúp

44

Anh chị Hiền Thắng

1000 rúp

45

Anh chị Lan Dũng

1000 rúp

46

Anh chị Dũng Hoa

500 rúp

47

Anh chị Luy Trà

1000 rúp

48

Anh chị Phong Lai

2000 rúp

49

Chị Mậu

1000 rúp

50

Dũng Sĩ

500 rúp

51

B113

2000 rúp

52

Anh chị Hương Xế

1000 rúp

53

Anh chị Hữu Hà

1000 rúp

54

Anh chị Tuấn Vinh

2000 rúp

55

Anh chị Lan Tuấn Anh

1000 rúp

56

Anh chị Thanh Huyền

1000 rúp

57

Anh chị Nga Thanh Long

1000 rúp

58

Hải Băng dịch

500 rúp

59

Chị Bình

1000 rúp

60

Anh chị Tiến Thủy

500 rúp

61

Nốp

500 rúp

62

Anh chị Phú Đông

1000 rúp

63

Anh chị Hoài Lợi

500 rúp

64

Anh chị Thuận Hoài

1000 rúp

65

Anh chị Tiến Thực

1000 rúp

66

Thảo B144

1000 rúp

67

A70

500 rúp

68

Thỏ 2П 101

500 rúp


2 bạn đọc
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Bình luận của bạn:
 

Gửi phản hồi
Thông tin  ban quản trị website
Webste Hoidonghuongquangbinh.ru là trang tin tức của Hội đồng hương Quảng Bình tại Mátxcơva do BQT Baonga.com xây dựng và quản lý.
Mọi thông tin đóng góp ý kiến xin liên lạc theo email: info@baonga.com.
Thông tin liên lạc của BCH HĐH Quảng Bình: Hoidonghuongquangbinhmoscow@gmail.com
 • Ông Nguyễn Văn Năm

  Chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

Danh sách các hội đồng hương người việt nam tại LB Nga